O SYSTEMIE

Informacje na temat systemu mBiuro.

mBiuro to system przeznaczony dla klientów biura rachunkowego ICN Finanse. Głównym zadaniem aplikacji to usprawnienie komunikacji pomiędzy biurem rachunkowym oraz jego klientami.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

 1. Przesyłanie dokumentów kosztowych i przychodowych w formie plików jpg, pdf, tif (skan, zdjęcie wykonane smartfonem, plik otrzymany w wiadomości e-mail).
 2. Automatyczny OCR przesłanych plików – zczytywanie oraz zapisywanie danych z faktury wymaganych do zarejestrowania jej w rejestrze VAT (takich jak dane sprzedawcy, nr faktury, data wystawienia, data sprzedaży, kwota netto, kwota do zapłaty, itd.)
 3. Kalendarz – terminarz zdarzeń wprowadzanych przez pracownika biura rachunkowego lub klienta:
  • Terminy płatności zobowiązań podatkowych i ZUS.
  • Terminy ustalonych spotkań pracownika biura z klientem.
  • Dni wolne od pracy biura.
 4. Przesyłanie powiadomień na smartfon klienta:
  • Informacje o wysokości zobowiązań podatkowych i ZUS w danym miesiąc.
  • Automatyczne przypomnienia o płatnościach zobowiązań podatkowych i ZUS w dniu płatności.
  • Automatyczne przypomnienie o konieczności dostarczenia dokumentów do biura (jeśli w systemie nie zaznaczono takie zdarzenie).
  • Informacje związane z pracą biura rachunkowego (np. planowany dzień wolny, zmiana godzin pracy, urlop pracownika obsługującego danego klienta,
  • Informacja o konieczności wykonania określonych czynności wynikających ze zmiany przepisów prawa.
  • Wszelka inna korespondencja pomiędzy biurem i klientem.
  • Możliwość wysłania powiadomienia do jednego klienta, do wybranej grupy klientów lub jednocześnie do wszystkich.
 5. Publikowanie na koncie klienta informacji finansowych takich jak przychody i koszty w ujęciu miesięcznym i narastająco, zysk/strata, koszty wynagrodzeń, koszty paliwa i inne ważne informacje dla osoby prowadzącej działalność.
 6. Publikowanie dla wszystkich klientów aktualnych informacji z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń itp.