Biała lista podatników - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sprawdź najświeższe informacje.

Dzięki istniejącej od 1 września 2019 r. białej liście podatników VAT możesz łatwo sprawdzić m.in., czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT i czy zgłosił swój rachunek bankowy w CEIDG lub w urzędzie skarbowym. Od początku 2020 r. stanie się obowiązkiem, którego niedopełnienie może narazić Cię na kłopoty.

Biała lista podatników VAT jest wykazem zawierającym informacje o podatnikach VAT,
• zarejestrowanych i niezarejestrowanych podatników VAT
• oraz podatników VAT, którzy zostali wykreśleni i przywróceni do rejestru VAT.

Biała lista podatników VAT jest rejestrem dostępnym online. Znajdziesz ją :
• na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
• oraz w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – zakładka „Wykaz podatników VAT”.

W rejestrze tym możesz sprawdzić, czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, będziesz mógł potwierdzić numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi. Pamiętaj, że kwoty powyżej 15 tyś zł opłacasz na rachunek z białej listy, a nie na rachunek wskazany na fakturze.

Biała lista zawiera rachunki firmowe, nie znajdziemy na nich tzw. ROR, czyli rachunków prywatnych, tak często używanych przez przedsiębiorców. Wnioskować należy, że od tej pory posiadanie rachunku firmowego staje się obowiązkiem.

Rachunki znajdujące się na białej liście podatników VAT zostały pobrane automatycznie z baz Ceidg oraz KRS. Bardzo ważne by zweryfikować czy pod naszym numerem NIP widoczny jest rachunek bankowy. Jeżeli go nie ma, konieczne jest wykonanie aktualizacji wpisu w Ceidg lub KRS. Zrobić możemy to on-line, tożsamość potwierdzając za pomocą bankowości elektronicznej. Biała lista uaktualniana jest codziennie.